سوریه مشهد عتبات عالیات عمره مفرده حج تمتع
   
   


اعمال عمره تمتع

كساني كه از بيرون مكه(فاصله 16 فرسخ) براي انچام حج مي‌روند، بايد قبل از اعمال حج «عمره تمتع» بجا آورند.

اعمال عمره تمتع عبارت است از:
1- احرام
2- طواف
3- نماز طواف
4- سعي
5- تقصير

زمان انجام عمره تمتع:
عمره تمتع بايد در فاصله زماني اول شوال تا ظهر روز نهم ذي حجه انجام شود و اگراين زمان بگذرد، وقت عمره تمتع تمام شده و وظيفه حاجي هم عوض مي‌شود.

مكان اعمال عمره تمتع:
* احرام: در يكي از ميقاتها، مثلا جحفه يا مسجد شجره.
* طواف: در مسجد الحرام به دور كعبه.
*سعي: در فاصله بين صفا و مروه، *** كه امروزه به صورت راهروي سرپوشيده ساخته شده است.
* تقصير: مكان معيني ندارد.

[FrontPage Save Results Component]

بازگشت